پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین غلیم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین غلیم 642581 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین غلیم باید ابتدا 0642581 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین غلیم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642581123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین غلیم از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده