پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چم خلف عیسی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چم خلف عیسی 652424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چم خلف عیسی باید ابتدا 0652424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چم خلف عیسی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652424123456 را وارد نمایید. شهرستان چم خلف عیسی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده