پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چلچلک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چلچلک 692437 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چلچلک باید ابتدا 0692437 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چلچلک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692437123456 را وارد نمایید. شهرستان چلچلک از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چلچلک)