پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت جیبوتی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور جیبوتی (Djibouti) طبق آمار 833000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت جیبوتی) () (جمعیت کشور جیبوتی) (تعداد جمعیت جیبوتی)