پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ثوامر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ثوامر 632236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ثوامر باید ابتدا 0632236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ثوامر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632236123456 را وارد نمایید. شهرستان ثوامر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده