پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگه مرکزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگه مرکزی 632232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگه مرکزی باید ابتدا 0632232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگه مرکزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632232123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگه مرکزی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده