پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل گوینه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل گوینه 672261 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل گوینه باید ابتدا 0672261 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل گوینه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672261123456 را وارد نمایید. شهرستان تل گوینه از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تل گوینه)