پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ترکالکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ترکالکی 612682 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ترکالکی باید ابتدا 0612682 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکالکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0612682123456 را وارد نمایید. شهرستان ترکالکی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()