پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایگاه/پنجم شکاری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایگاه/پنجم شکاری 692267 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایگاه/پنجم شکاری باید ابتدا 0692267 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایگاه/پنجم شکاری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692267123456 را وارد نمایید. شهرستان پایگاه/پنجم شکاری از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایگاه پنجم شکاری)