پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی 652264 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی باید ابتدا 0652264 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایانه/بندر/امام/خمینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652264123456 را وارد نمایید. شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بندر امام خمینی) ()