پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیدروبه/کلگه دره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیدروبه/کلگه دره 6424522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیدروبه/کلگه دره باید ابتدا 06424522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیدروبه/کلگه دره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06424522123456 را وارد نمایید. شهرستان بیدروبه/کلگه دره از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده