پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/ماهشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/ماهشهر 652232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/ماهشهر باید ابتدا 0652232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/ماهشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652232123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/ماهشهر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ماهشهر) (کد ماهشهر) (پیش شماره بندر ماهشهر) (کد شهرستان ماهشهر) (کد تلفن ماهشهر) (کد بندر ماهشهر) () (پیش شماره شهرستان ماهشهر) (کدماهشهر) (کد شهر ماهشهر) (پيش شماره ماهشهر) (پیش شماره تلفن ماهشهر) (کد تلفن شهرستان ماهشهر) (پیش شماره مناطق بندر ماهشهر) (بندر‏ ‏‏ ‏ماهشهر‏ ‏وکد‏ ‏وپیش‏ ‏شماره‏ ‏بندر‏ ‏ماهشهری) (کد بندر ماهشهر ) (پیش شماره بندرماهشهر) (پيش شماره شهر ماهشهر)