پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بدرانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بدرانی 632334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بدرانی باید ابتدا 0632334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بدرانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632334123456 را وارد نمایید. شهرستان بدرانی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بدرانی)