پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اهواز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اهواز 611 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اهواز باید ابتدا 0611 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اهواز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0611123456 را وارد نمایید. شهرستان اهواز از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره اهواز) (کد اهواز) (کداهواز) (کد اهواز چند است) (کد شهر اهواز) (پيش شماره اهواز) () (پیش شماره 611) (پیش کد اهواز) (پیش+شماره+اهواز) (پیش شماره ی اهواز) (کد شهرستان اهواز) (پیش شماره شهر اهواز) (پیش شماره اهواز ) (پیش شماره موبایل اهواز) (پیش شماره تلفن اهواز) (كد تلفن اهواز) (کد تلفن اهواز) (کد اهواز ) (پیش شماره های اهواز) (کد شهر اهواز چند است) (اهواز پیش شماره) (كداهواز) (پيش شماره اهواز+همراه اول) (پیش شماره موبایل اول شهرستان اهواز )