پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارمش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارمش 672533 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارمش باید ابتدا 0672533 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارمش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672533123456 را وارد نمایید. شهرستان ارمش از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده