پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ابیتر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ابیتر 642569 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ابیتر باید ابتدا 0642569 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ابیتر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0642569123456 را وارد نمایید. شهرستان ابیتر از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده