پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آل طیب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آل طیب 672241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آل طیب باید ابتدا 0672241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آل طیب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0672241123456 را وارد نمایید. شهرستان آل طیب از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده