پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هیر 282334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هیر باید ابتدا 0282334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282334123456 را وارد نمایید. شهرستان هیر از توابع استان قزوین می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()