پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نجف آباد چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان نجف آباد 281246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نجف آباد باید ابتدا 0281246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نجف آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281246123456 را وارد نمایید. شهرستان نجف آباد از توابع استان قزوین می باشد.
من اهل شهرستان نجف آبادم. کد این شهرستان 0331 است.
برای مثال : 0331262626


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد شهرستان نجف آباد) (پیش شماره نجف اباد) (پیش شماره نجف آباد)