پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرپنجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرپنجی 282287 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرپنجی باید ابتدا 0282287 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرپنجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282287123456 را وارد نمایید. شهرستان میرپنجی از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میرپنجی) ()