پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمودآبادنمونه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمودآبادنمونه 282226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمودآبادنمونه باید ابتدا 0282226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمودآبادنمونه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282226123456 را وارد نمایید. شهرستان محمودآبادنمونه از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده