پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/لیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/لیا 282445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/لیا باید ابتدا 0282445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/لیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282445123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/لیا از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده