پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جمهوری آفریقای مرکزی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی (Central African Republic) بانگی (Bangui) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آفریقای مرکزی) (پایتخت افریقای مرکزی) () (پایتخت آفریقای مرکزی ) (پايتخت افريقاي مركزي) (پايتخت آفريقاي مركزي) (مرکز کشور آفریقای مرکزی) (پایتخت کشور افریقای مرکزی) (مرکز آفریقای مرکزی) (افریقای مرکزی) (مرکز کشور افریقای مرکزی) (پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی) (کشور آفریقای مرکزی) (پایتخت آفریقا مرکزی) (پایتخت آفریقا) (پایتخت افریقایی) (پایتخت کشورهای آفریقایی) (پایتخت افریقای مرکزی ؟) (پایتخت افریقا)