پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عبدل آبادمرکزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عبدل آبادمرکزی 281241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عبدل آبادمرکزی باید ابتدا 0281241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عبدل آبادمرکزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281241123456 را وارد نمایید. شهرستان عبدل آبادمرکزی از توابع استان قزوین می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده