پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شینقر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شینقر 281258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شینقر باید ابتدا 0281258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شینقر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281258123456 را وارد نمایید. شهرستان شینقر از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شینقر)