پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/بهشتی 281238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/بهشتی باید ابتدا 0281238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/بهشتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281238123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/بهشتی از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده