پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شترک ماخورین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شترک ماخورین 282231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شترک ماخورین باید ابتدا 0282231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شترک ماخورین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282231123456 را وارد نمایید. شهرستان شترک ماخورین از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده