پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سایت facebook با php نوشته شده است یا asp.net؟

1 پاسخ 1

بهترین نمونه‌های برنامه‌نویسی PHP در سطح وسیع سایت فیس‌بوک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()