پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شال 282441 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شال باید ابتدا 0282441 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282441123456 را وارد نمایید. شهرستان شال از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان شال) (پیش شماره ی شهرستان شال)