پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول خرد فرانسوی چیست؟

1 پاسخ 1

سنتیم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول خرد فرانسه) (پول خرد فرانسوی) (واحد پول خرد فرانسه) (پول خرد فرانسه چیست) (پول خردفرانسه) (پول خردفرانسوی) (پول خورد فرانسه) (نام پول خرد فرانسوی) (نام پول خرد فرانسه) (واحد پول خورد فرانسه) () (پول خرد فرانسوی ها) (پول خرد فرانسه ) (پول خورد فرانسوی) (پول خرد فرانسوي) (واحد پول فرانسه) (پول فرانسه چیست)