پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رزجرد چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان رزجرد 281234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رزجرد باید ابتدا 0281234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رزجرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281234123456 را وارد نمایید. شهرستان رزجرد از توابع استان قزوین می باشد.
رزجرد، شهرستان نیست. روستا است. البته روستای بزرگ پیش شماره ی فعلی آن همراه با کد قزوین 0283343 است، و پیش شماره ی قبلی آن 0281234 بود. آدرس وب سایت روستای رزجرد www.zeziyard.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده