پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه می توان مدل مادربرد یک کامپیوتر را پیدا کرد؟

2 پاسخ 2

بهترین راه مراجعه به جعبه مادربردتان است که روی آن مدل وجزییاتش نوشته شده در صورتی که جعبه را گم کرده اید می توانید در کیس را باز کنید مدل و نام مادر برد به صورت درشد تقریبا در وسط مادربرد چاپ شده است.
توی cmd بزن wmic baseboard


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده