پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین زنی که در تاریخ انگلستان به مجلس عوام بریتانیای کبیر راه یافته چه کسی است؟

1 پاسخ 1

نانسی آستور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()