پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارولیعصر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارولیعصر 282486 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارولیعصر باید ابتدا 0282486 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارولیعصر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282486123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارولیعصر از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()