پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارخروان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارخروان 282285 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارخروان باید ابتدا 0282285 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارخروان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282285123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارخروان از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حصارخروان)