پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چوبین در چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چوبین در 281244 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چوبین در باید ابتدا 0281244 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چوبین در زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0281244123456 را وارد نمایید. شهرستان چوبین در از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پيش شماره 124) (124 پیش شماره کدام شهر است؟)