پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیریوسفیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیریوسفیان 282227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیریوسفیان باید ابتدا 0282227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیریوسفیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282227123456 را وارد نمایید. شهرستان پیریوسفیان از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده