پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اکوجان/وشته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اکوجان/وشته 282338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اکوجان/وشته باید ابتدا 0282338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اکوجان/وشته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282338123456 را وارد نمایید. شهرستان اکوجان/وشته از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده