پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

"دختری هستم که عمل زنا را دو مرتبه انجام داده ام و شدیدا پشیمانم کفارهی گناهم چیست؟چه کنم که خداوند مرا ببخشد؟"

3 پاسخ 3

پشیمانی اولین و مهم ترین مرحله ی توبه است. همین که شما احساس پشیمانی می کنید نشانه ی آن است خداوند راه را برای بخشش شما باز کرده است. توجه به نماز، توجه به نماز، توجه به نماز و عدم بازگشت به سمت گناه و انجام اعمالی که باعث هرچه نزدیک شدن شما به خدا شودو شما را به یاد خدا بیاندازد باعث بخشش گناهان می شود که "ان الحسنات یذهبن السیئات". کفاره ی گناهان همان احسان و انجام اعمال خیر است.
درضمن بیان کردن این که شما گناهی را مرتکب شده اید کار درستی نیست. اگر بنده ای خطایی ازش سر بزند نباید به جز با خدا با کسی درباره اش صحبت کند.
توبه یعنی پشیمانی واقعی، قصد عدم تکرار عمل و سعی در جبران حتماً در پی ازدواج باشید تا زمینه گناه را از بین ببرید و سخت گیری های نادرست را هم کنار بگذارید و اطلاعات و مطالعه خود را در این زمینه بالا ببرید. کتابهایی مثل «یک انتخاب مناسب» محمود یزدانی ، «مطلع مهر» دکتر امیرحسین بانکی پور ، و بسته آموزشی «پایه ریزی ازدواج موفق» دکتر حمید حبشی را مطالعه کنید و ببینید. قائمی. مشاور خانواده m.khgh@yahoo.com
خدا دشمن بنده هاش نیست. اگه می گه کناهه برای اینه که با دچار فساد نشیم. جامعه سالم بمونه. خانواده شکل بگیره. همین که پشیمونید کفایت می کنه. یعنی نمی خواید دیگه این کار و انجام بدید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرسشكده) () (عمل زنا)