پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت برونای چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور برونای (Brunei) طبق آمار 390000 نفر جمعیت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بروناي) (برونای) () (کشور برونای)