پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبیک 282282 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبیک باید ابتدا 0282282 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0282282123456 را وارد نمایید. شهرستان آبیک از توابع استان قزوین می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره آبیک)