پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت بوسنی و هرزگوین چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور بوسنی و هرزگوین (Bosnia-Herzegovina) طبق آمار 3935000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت بوسنی) () (جمعيت بوسني و هرزگوين)