پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سیستم های اسپولینگ (spooling)  را به طور مختصر توضیح دهیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسپولینگ) (سیستم های spooling) (مفهوم اسپولینگ) () (سیستم های اسپولینگ) (سیستم اسپولینگ)