پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در زمانبند زیر کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

          T1                           T2                       T3

      Read(Q)

                                    Write(Q)

      Write(Q)

                                                              Write(Q)

     الف)conflict serializeable است.

     ب)view serializeable است.

     ج)serializeable است.

     د)swappable است.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()