پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شترمرغ آمریکایی چی می شه تو جدول؟

4 پاسخ 4

شترمرغ به زبان انگلیسی ostrich میشه
بنابراین شاید جواب یه چیزی شبیه استریچ باشه
ناندو
ناندو. اگه تو جدول اومده ناندو درسته
شترمرغ استرالیایی = کاسوواری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شترمرغ آمریکایی) (شتر مرغ امریکایی) (شترمرغ امریکایی) (شتر مرغ آمریکایی) (نام شترمرغ امریکایی) (شتر مرغ امريكايي) (شترمرغ آمريكايي) (شترمرغ امريكايي) (نام شترمرغ آمریکایی) (نام شتر مرغ امریکایی) (شترمرغ امریکایی در جدول) (شتر مرغ امریکایی در جدول) (شترمرغ آمریکایی جدول) (شتر مرغ آمريكايي) (نام شتر مرغ آمریکایی) (شتر مرغ امریکای) (شترمرغ امریکای) (شتر مرغ آمریکایی ) (شتر مرغ امریکایی ) (اسم شترمرغ امریکایی) (شترمرغ امريکايي) (شترمرغ آمریکایی ) (شترمرغ امریکایی ) (شترمرغ امريکايى) (شترمرغ آمریکایی در جدول) (شتر مرغ امريکايي) (نام دیگر شترمرغ آمریکایی) (اسم شتر مرغ امریکایی) (شتر مرغ امریکایی) (شتر مرغ امریکایی چه نام دارد) (اسم شترمرغ آمریکایی) (شتر مرع امریکایی) (معنی شتر مرغ امریکایی) (نام شترمرغ آمريكايي) (شترمرع امریکایی) (شترمرغ آمریکای) (شتر مرغ آمريکايى) (شتر مرغ آمریکای) (شتر مرغ آمریکائی) (شترمرغ آمریکایی درحل جدول) (شترمرغ آمریکایی در حل جدول) (نام شترمرغ امريكايي) (معنی شترمرغ امریکایی) () (شترمرغ آمریکایی) (شترمرغ به امریکایی) (نام دیگر شتر مرغ امریکایی) (شترمرغ آمریکائی) (شترمرغ امریکا) (شترمرغامریکایی) (شتر آمریکایی) (شترمرغ آمريکايي) (شتر مرغ آمریکایی) (نام شتر مرغ آمریکائی) (اسم شتر مرغ آمریکایی) (شتر مرغ امریکائی) (شترمرغ آمریکا) (شترمرغ جدولی) (شترمرغ امریکایی چه نام دارد) (نام شترمرغ آمریکایی چیست) (شتر مرغ امریکا) (شترمرغ+آمریکایی) ( شتر مرغ امریکایی) (معنی شترمرغ آمریکایی) (شترمرغآمریکایی) (شترمرغ آمريكائي) (شترمرغ امریکائی) (شتر مرغ آمریکایی در جدول) (شترمرغ+امریکایی) (شترمرغ امریکایی) (شتر مرغ آمریکا یی) (شتر مرغ آمریکا) (شتر مرغ به زبان امریکایی) (شتر مرغ آمريکايي) (شترمرغ آمریکا یی) (آمریکایی در جدول) (شتر مرغ آمریکایی ) (نام شترمرغ آمريكاي) (شتر مرغ امریکایی تو جدول) (نام شتر مرغ امریکای) (شتر+مرغ+امریکایی) (شتر مرغ امریکایی؟) (شتر مرغ جدولی) (شترمرغ به آمریکایی) (شتر+مرغ+آمریکایی) (شتر مرغ آمریکایی در جدول چه میشه) (معنی شتر مرغ آمریکایی) (شترمرغ امريكائي) (شتر امریکایی) (شتر مرغامریکایی) ( نام شتر مرغ امریکایی) (شتر مرغ امريکايى) (نام شتر مرغ امريكايي) ( شترمرغ آمریکایی) (شتر مرغ امريكايى) (شتر مرغآمریکایی) (شترمرغ به زبان امریکایی) (شترمرغ آمریکایی؟) ( شترمرغ امریکایی) (نام دیگر شترمرغ امریکایی)