پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دولت اسرائیل درچه سالی اعلام رسمیت نمود?

1 پاسخ 1

در 14 می سال 1948 توسط دیوید بن گریون رئیس سازمان جهانی صهیونیست ها اعلام رسمیت شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اعلام رسمیت دولت اسرائیل) (دولت اسرائیل در چه سالی اعلام رسمیت نمود) (اعلام رسمیت اسرائیل) (دولت اسرائیل در چه سالی اعلام رسمیت نمود؟) (دولت اسرائیل درچه سالی اعلام رسمیت نمود) (اعلام رسمیت اسراییل) (دولت اسراییل در چه سالی اعلام رسمیت نمود) (دولت اسراییل در چه سالی اعلام رسمیت نمود؟) (اسراییل در چه سالی اعلام رسمیت نمود) (اعلام رسمیت دولت اسراییل) (اعلام رسميت دولت اسرائيل) (رسمیت دولت اسرائیل) (رسمیت دولت اسراییل) (تاریخ اعلام رسمیت اسراییل) (دولت اسرا ئیل در چه سالی اعلام رسمیت نمود) (اعلام رسمیت) (دولت اسراییل درچه سالی اعلام رسمیت نمود) (سال اعلام رسمیت دولت اسرائیل) (اعلان رسمیت دولت اسراییل) (تاریخ اعلام رسمیت دولت اسرائیل) ()