پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرپری/چهارمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرپری/چهارمه 744337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرپری/چهارمه باید ابتدا 0744337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرپری/چهارمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0744337123456 را وارد نمایید. شهرستان سرپری/چهارمه از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده