پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در ایران چند دین وجود دارد؟

1 پاسخ 1

دین رسمی که اکثریت پیرو آن هستند اسلام شیعی 12امامی است ولی ادیان دیگر یا همان اقلیت های مذهبی هم وجود دارد. فرقه های دیگر اسلام چون سنت گرایان که در غرب ایران و جنوب شرقی ایران دیده می شود و وهابیون نیز در همه جا پراکنده اند. مسیحیت(ارامنه)، اندکی یهود، زرتشتیان بیشتر در یزد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چند دین وجود دارد) (چند دین در ایران وجود دارد) (در ایران چند دین وجود دارد) ()