پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلچگاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلچگاه 744271 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلچگاه باید ابتدا 0744271 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلچگاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0744271123456 را وارد نمایید. شهرستان تلچگاه از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده