پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا بعضی سوال های پرسشکده اینقدر ساده هستند؟

1 پاسخ 1

پرسشکده سیستمی برای تشخیص عبارت های جستجو شده توسط بازدیدکنندگان توسط موتور جستجوی گوگل دارد. بنابراین با توجه به اینکه افراد با چه کلیدواژه هایی وارد سایت می شوند تیم پرسشکده می تواند در ارائه خدمات به کاربران خود جهت دهی داشته باشد.
سوال ها چه سخت باشند چه آسان توسط کابران پرسشکده مورد نیاز بوده اند و بنابراین وارد سامانه شده اند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()